POVINNOST PENB

Povinnost PENB vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Průkaz je povinný při výstavbě nových budov, při větší změně dokončených budov, při prodeji a pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části.

Výstavba nové budovy, renovace stávající budovy

-                    Energetický průkaz se dokládá k žádosti o stavební povolení při výstavbě nové budovy nebo při rozsáhlejší rekonstrukci stávající budovy (více než 25 % obálky), při které je vyžadováno stavební povolení. Tato povinnost platí od roku 2009.

              Prodej a pronájem celé budovy, prodej části budovy

-                    Od roku 2013 je třeba opatřit energetickým průkazem všechny objekty, které jsou nabízeny k prodeji či pronájmu. Energetická třída musí být uvedena již v inzerátu. Zájemci o koupi/pronájem musí být průkaz předložen a předán nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy.

               Budovy užívané orgánem veřejné moci

-                    Průkaz energetické náročnosti budovy musí mít zpracované všechny budovy užívané orgánem veřejné moci s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 (od roku 2013), resp. 250 m2 (od roku 2015). Samozřejmostí je PENB rovněž v případě prodeje a pronájmu. U budov užívaných orgánem veřejné moci je navíc vyžadováno umístění grafického znázornění průkazu (energetické třídy) na budově. Na jiné objekty se tato povinnost nevztahuje.

Pronájem části budovy

-                   Od roku 2016 platí povinnost zpracování PENB také pro pronájem ucelené části budovy (byt, kancelář). Energetický průkaz se v takovém případě zpracovává vždy na celou budovu, platí však pro všechny její ucelené části (byty, kanceláře).

Aktuality

Kontakt

GREEN-PENB s.r.o.

Tel: 778 055 610
E-mail: info@green-penb.cz
Milotice nad Bečvou 80