Projekční a inženýrská činnost

 • vypracování projektové dokumentace ve stupních: zaměření stávajícího stavu, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele, zadávací dokumentace, dokumentace skutečného provedení

 • veškeré dokumentace ověřujeme autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem,

 • obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy, které požaduje stavební úřad

 • zastupování klienta na stavebním úřadu

 • vyřízení územního řízení a stavebního povolení

 • autorský dozor projektanta v průběhu realizace

 • technický dozor investora v průběhu realizace

 • obstarání všech dokladů potřebných ke kolaudaci

 • vyřízení kolaudace

 

Pozemní stavby

 • občanské - administrativní budovy, obchodní centra, školy, krajinná architektura, polyfunkční domy, banky, výzkumné ústavy, hotely, kavárny, restaurace, sportovní centra

 • bytové - bytové domy, rodinné domy, byty, garáže, chaty, pudní vestavby

 • průmyslové - výrobní haly, skladovací haly, sklady s automatizací, logistická centra, dílny

 • zdravotnické

 • administrativní

 

TZB - technická zařízení budov

 • zdravoinstalace - vnitřní vodoinstalace a kanalizace, přípojky vody a kanalizace, drenáže, balneo provozy, rozvody požární, chladící a technologické vody

 • vytápění - konvekční, podlahové, teplovzdušné, sálavé, tepelné zdroje, předávací a výměníkové stanice, tepelná čerpadla

 • vzduchotechnika

 • plynoinstalace - vnitřní plynoinstalace, regulace, plynové přípojky, venkovní rozvody

 

Inženýrské sítě

 • kanalizace - kanalizační řady, stoky, přípojky, odvodňování komunikací, přečerpávací stanice, tlaková kanalizace

 • vodovody - vodovodní řady, přípojky, přečerpávací stanice, posilovací stanice, požární vodovody, rozvody technologických vod

 • plynovody - plynovodní řady, přípojky

 

Vodohospodářské stavby

 • čistírny odpadních vod - domovní, obecní, městské, přečerpávací stanice

 • odlučovače látek - ropných látek, odlučovače tuků, vymírací jímky, neutralizační jímky

 • technologické úpravny - pitné užitkové technologické vody, filtrace, změkčování, odželeznění, desinfekce

 

Elektroinstalace

 • elektroinstalace NN

 • elektroinstalace SLB

 

Rozpočtování

 • nabídkové rozpočty

 • položkové rozpočty

 • výkazy výměr

 • ocenění již zpracovaných "slepých" rozpočtů

 • slepé rozpočty

 • podporu při realizaci stavby - průběžné soupisy provedených prací dle skutečnost

 

Průkazy energetické náročnosti budov

 • novostavby RD,

 • stávající objekty

 • administrativní budovy

 • Haly

 • zdravotnická zařízení

 • sportovní zařízení

 • hotely

 • bytové domy

 • budovy pro vzdělání ( školy, školky, atd…)

 

Projekční a inženýrská činnost

 • pasport objektu, vypracování projektové dokumentace a odborného posudku

 • vyřízení na úřadech

 

Energetický audit

 • veřejné budovy

 • školy, školky

Aktuality

Kontakt

GREEN-PENB s.r.o.

Tel: 778 055 610
E-mail: info@green-penb.cz
Milotice nad Bečvou 80