Pro zpracování energetického hodnocení objektu je důležité mít k dispozici, co nejpodrobnější projektovou dokumentaci současného stavu nemovitosti. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby slouží k vypracování průkazu energetické náročnosti, když k danému objektu není dochovaná žádná projektová dokumentace.  Dokumentace se vypracovává ve 3 vyhotoveních.

Pásmo I Pásmo II
Do 100m2 3.000,- až 4.500,-
Do 250m2 6.000,- až 8.000,- 8.600,- až 13.500,-
Do 500m2 10.000,- až 13.600,- 16.800,- až 20.200,-
Do 1000m2 13.800,- až 21.000,- 24.000,- až 32.800,-
Doplňkové služby k passportu Cena
Doba zpracování do 15 dnů 0,-
Doba zpracování do 5 dnů 2.500,-
Cestovné (do 10km zdarma) 10,-/km

*ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Vysvětlivky:

  • Pásmo I
    Objekty s jednoduchým pravidelným půdorysem, stropy rovné, omítnuté, stropy v podlaží v jedné úrovni, okenní a dveřní otvory pravoúhlé s rovným nadpražím v ostění, fasáda jednoduchá bez architektonických článků, střechy rovné anebo šikmé pultové a sedlové.

  • Pásmo II
    Objekty s členěným půdorysem, stropy z části jednoduché trámové nebo klenuté jednoduchými klenbami ( valená apod. ), okenní a dveřní otvory pravoúhlé se šikmými špaletami, ale rovným nadpražím v ostění, fasáda jednoduchá se šambránami kolem otvorů, střechy valbové.

 

 

Obsah projektové dokumentace pasportu 

Součástí projektové dokumentace je technická zpráva s popisem aktuálního stavu budovy, skladeb všech vodorovných a svislých konstrukcí, výkresová část a fotodokumentace z obhlídky a zaměření budovy.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA (popis stavu budovy a popis konstrukcí)

2. VÝKRESOVÁ ČÁST

2.1. PŮDORYS

2.2. PŮDORYS

2.3. ŘEZ

2.4. POHLEDY

2.5. POHLEDY

3. FOTODUKEMNATCE

 

Aktuality

Kontakt

GREEN-PENB s.r.o.

Tel: 778 055 610
E-mail: info@green-penb.cz
Milotice nad Bečvou 80